KOGO
SZUKAMY

Kandydat, który chciałby dołączyć do naszego zespołu oraz wspólnie z nami wpływać na rozwój firmy i otaczającej nas rzeczywistości powinien charakteryzować się następującymi cechami: 

 

 • Proaktywność – inicjowanie działań i zgłaszanie pomysłów w celu ciągłego ulepszania i usprawniania firmy, oraz dopasowywania zakresu obsługi klientów do ich realnych potrzeb, 
 • Nastawienie na współpracę – pozytywna i wspierająca postawa zarówno w stosunku do współpracowników i klientów, 
 • Chęć dzielenia się wiedzą, 
 • Chęć ciągłego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji, 
 • Umiejętność analizowania problemów z różnych perspektyw,
 • Odpowiedzialność organizacyjna – podejmowanie działań i decyzji każdorazowo z uwzględnieniem najlepszego interesu firmy, w celu budowania wartości firmy, czyli wspólnego dobrobytu wszystkich pracowników i klientów, 

Oczekujemy:

 •  min. 2 lat doświadczenia w zakresie samodzielnego naliczania wynagrodzeń i administrowania aktami osobowymi,
 • dobrej znajomości przepisów ZUS, prawa podatkowego oraz prawa pracy,
 • dobrej znajomości programu Płatnik,
 • sumienności i dokładności w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • doświadczenia w pracy w biurze rachunkowym, i/lub doświadczenie w zakresie zatrudniania obcokrajowców – będzie dodatkowym atutem

 

Oferujemy:

 • pracę w biurze rachunkowym w obsłudze różnych branż
 • stabilne zatrudnienie w 12 osobowym zespole
 • pracę w biurze z dogodnym dojazdem przy 2 linii metra
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • dodatkowe benefity: prywatna opieka medyczna

 

Twoja praca będzie polegać między innymi na:

 • sporządzaniu list płac dla pracowników, rozliczaniu umów cywilno-prawnych,
 • prowadzeniu dokumentacji kadrowej,
 • sporządzaniu dokumentacji dla ZUS, US, PIP,
 • ewidencji i rozliczaniu czasu pracy,
 • współpracy z działem księgowym,
 • utrzymywaniu dobrych relacji z klientami,

Oczekujemy:

 • min. 2 lat doświadczenia w zakresie samodzielnego prowadzenia ksiąg handlowych,
 • umiejętności bezpośredniej współpracy z klientem,
 • praktycznej znajomość przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów podatkowych,
 • umiejętności analitycznego myślenia, 

 

Oferujemy:

 • pracę w obsłudze różnorodnych branż,
 • z dogodnym dojazdem przy 2 linii metra 
 • zatrudnienie w 12 osobowym zespole 
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę z dodatkowymi benefitami, między innymi: prywatna opieka medyczna,

 

Twoja praca będzie polegać między innymi na:

 • prowadzeniu ksiąg rachunkowych spółek prawa handlowego jak i ewentualnie KPIR podmiotów powiązanych,
 • sporządzaniu deklaracji podatkowych CIT, VAT i JPK
 • sporządzaniu sprawozdań finansowych zgodnie z zakresem rachunkowości oraz prawa podatkowego (bilans, rachunek zysków i strat)
 • sporządzanie analiz i raportów na potrzeby wewnętrzne spółek
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS

Oczekujemy:

 • min. 2 lat doświadczenia w zakresie samodzielnego prowadzenia podatkowych książek przychodów i rozchodów,
 • umiejętności bezpośredniej współpracy z klientem,
 • praktycznej znajomość przepisów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i  przepisów podatkowych w tym zakresie, między innymi kwalifikowania kosztów,

 

Oferujemy:

 • pracę w obsłudze różnorodnych branż,
 • z dogodnym dojazdem przy 2 linii metra 
 • zatrudnienie w 12 osobowym zespole 
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę z dodatkowymi benefitami, między innymi: prywatna opieka medyczna,

 

Twoja praca będzie polegać między innymi na:

 • prowadzeniu KPiR wraz ze sporządzaniem deklaracji podatkowych PIT, VAT i JPK
 • weryfikacji dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • kontakcie z urzędami skarbowymi w imieniu klienta,
 • sporządzaniu rozliczeń rocznych,
 • sporządzaniu sprawozdań statystycznych do GUS

PROCES
REKRUTACYJNY

Proces rekrutacji w naszej firmie składa się z następujących etapów:

 • Oceniamy dokumentację aplikacyjną wg kryteriów określonych dla poszczególnych rekrutacji, w ciągu 3 dni roboczych od przesłanie CV i kontaktujemy się z informacją zwrotną,
 • Wybranych kandydatów zapraszamy na  rozmowę kwalifikacyjną podczas, której  sprawdzamy wiedzę merytoryczną i prosimy o wypełnienie testu. Czas trwania to ok 1,5 h
 • Osoby zainteresowane prosimy o przygotowanie i przesłanie drogą mailową odpowiedzi na pytanie merytoryczne zadane przez klienta. Czas przygotowania to ok 1,5 h

Jeżeli opisane powyżej etapy zakończą się pozytywnie:

 • Zapraszamy na 1-2 płatne dni próbne – kiedy będziemy mieli możliwość poznać się wzajemnie i ustalić, czy cechy charakteru kandydata oraz nasza koncepcja obsługi klienta są ze sobą spójne.
 • Podejmujemy decyzję o zatrudnieniu.

Formularz Rekrutacyjny