Biała Lista – zmiany w prawie

Biała Lista

Od 1 września 2019 roku w życie wchodzi zmiana w przepisach dotycząca wprowadzenia przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej elektronicznego wykazu podatników VAT tzw. Białej Listy podatników VAT (White List).

Na liście tej będą znajdowały się następujące dane:
– nazwa
– status podatnika (podatnicy VAT czynni, zwolnieni, przywróceni do VAT, a także wykreśleni lub niezarejestrowani przez Urząd Skarbowy)
– adres stałego miejsca prowadzenia działalności lub adres miejsca zamieszkania
– numer rachunków bankowych
– daty: rejestracji, wykreśleń i przywróceń

 

Cała lista dostępna będzie na stronie Ministerstwa Finansów w Biuletynie Publicznym.

Od 01 stycznia 2020 roku wejdą w życie przepisy związane z Białą listą, mówią one o konieczności dokonania płatności na rachunek kontrahenta widniejący na liście. Jeżeli płatność nastąpi na inny rachunek bankowy, nie będzie można takiej transakcji rozliczyć w kosztach uzyskania przychodów.

Z uwagi na powyższe bardzo istotne jest zaktualizowanie wszystkich danych, a szczególnie numerów firmowych kont bankowych, na które spływają Państwa należności.

Agnieszka Koprzywa

    SKONTAKUJ SIĘ Z NAMI


    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu kontaktu z Administratorem poprzez formularz kontaktowy na zasadach określonych w Polityce Prywatności