NIP na paragonach od 1 stycznia 2020

 

Od 1 stycznia 2020 r. na mocy ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wystawienie dla nabywcy (podatnika podatku VAT) faktury z tytułu sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej będzie uzależnione od zamieszczenia na paragonie dokumentującym tę sprzedaż NIP nabywcy.

Zdaniem prawodawcy ma to zapobiec nadużyciom, polegającym na wystawianiu „pustych faktur”, czyli faktury wystawionych do sprzedaży na paragon, który nie należał do przedsiębiorcy a został „znaleziony” i poproszono o wystawienie do niego faktury.

 

Co to oznacza w praktyce?

Przedsiębiorca, który uda się na zakupy, które wykorzysta w swojej działalności będzie musiał poinformować sprzedawcę o tym fakcie przed rozpoczęciem skanowania produktów. Wtedy na paragonie od razu zostanie wpisany NIP przedsiębiorcy i na tej podstawie zostanie wystawiona później faktura.

 

Co w przypadku gdy sprzedający nie ma kasy fiskalnej, która ma techniczną możliwość wpisania NIP?

Podatnicy którzy posiadają kasę fiskalną, na której nie można wpisać NIP, od razu powinni wystawić fakturę na takie zakupy pomijając paragon. Będzie to wymagało pewnej konsekwencji działania ze strony kupującego, ponieważ będzie musiał poinformować sprzedawcę o tym, że robi zakupy jako przedsiębiorca a nie osoba fizyczna. Podatnicy nie będzie zatem zobowiązani do wymiany kas rejestrujących.

 

Czy będzie można wystawić fakturę mimo braku numeru NIP na paragonie?

Wystawienie faktury do paragonu bez numeru NIP, będzie zagrożone sankcją. Obejmie ona nie tylko wystawiającego ale również nabywcę, który odliczy sobie VAT od takiej faktury. Organ podatkowy  ustali wtedy dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku VAT wykazanego na wystawionej fakturze niezgodnie z przepisami.

 

Co z fakturami do paragonów dla osób fizycznych?

Dotychczas z przepisów wynikało że sprzedaż na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych musi zostać zewidencjonowana na kasie fiskalnej.  Dodatkowo nabywca ma prawa w ciągu trzech miesięcy  licząc od końca miesiąca, w którym dokonano sprzedaży wystąpi z żądaniem wystawienia faktury to musi taki dokument otrzymać.

Przepisy w tym zakresie nie ulegają zmianie. W takim przypadku – tak jak dotąd – do egzemplarza faktury pozostającego u podatnika będzie należało dołączyć paragon dokumentujący tę sprzedaż. Faktury takie nie będą zawierały numeru identyfikującego nabywcę.

 

Kogo nie obowiązuje zmiana w przepisach

Obowiązek wystawiania faktur do paragonów wyłącznie zawierających NIP nabywcy jak i sankcja za naruszenie tego obowiązku, nie będą miały zastosowania do podatników świadczących usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą.

Zmiany wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i nie będą dotyczyły sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej przed tym dniem. Oznacza to, że faktury dotyczące paragonów wystawiony do 31 grudnia 2019 będą wystawiane na starych zasadach.

Milena Grochowska

    SKONTAKUJ SIĘ Z NAMI


    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu kontaktu z Administratorem poprzez formularz kontaktowy na zasadach określonych w Polityce Prywatności