Podmiotowe zwolnienie z VAT od września 2019

 

Od dnia 1 września 2019 w życie weszła ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany dotknęły głównie przedsiębiorców, którzy korzystali do tej pory ze zwolnienia podmiotowego z VAT, dla tych których przychody ze sprzedaży opodatkowanej w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 200.000,00 zł netto lub rozpoczynając działalność w danym roku wiedzą, że nie przekroczą tego progu.

Do 31 sierpnia 2019 nie mogli skorzystać ze zwolnienia przedsiębiorcy, którzy:

1) dokonujących dostaw:

a) towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy czyli głównie wyrobów lub złomu z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali.
b) towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:
– energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),
– wyrobów tytoniowych,
– samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,

c) budynków, budowli lub ich części
d) terenów budowlanych,
e) nowych środków transportu;

2) świadczących usługi:

a) prawnicze,
b) w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego
c) jubilerskie;

3) nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

 Od dnia 1 września dodatkowo zwolnienie nie obejmuje
przedsiębiorców dokonujących dostaw następujących towarów, w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość,
chodzi tu o zakup w sklepach internetowych:

  • preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1),
  • komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26),
  • urządzeń elektrycznych i nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKWiU 27),
  • maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28),

oraz  dostawców hurtowych i detalicznych części do:

  • pojazdów samochodowych (PKWiU 45.3),
  • motocykli (PKWiU 45.4),

niezależnie czy zakup odbywa się online czy stacjonarnie.

W wachlarzu usług, które nie mogą skorzystać ze zwolnienia podmiotowego pojawiły się dodatkowo usługi ściągania długów w tym factoringu.

Ustawa nie przewiduje przepisów przejściowych, więc od 1 września przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi lub dokonują dostaw towarów wymienionych wyżej będą musieli zarejestrować się do VAT mimo, że do tej pory korzystali ze zwolnienia. Oznacza to de facto, że wystawiając fakturę 31 sierpnia można jeszcze korzystać ze stawki ZW, a wystawiając fakturę na tą samą usługę 1 września trzeba będzie zastosować stawkę 23 %.

 

Zmiany przepisów w praktyce

Zakup kosmetyków przez Internet od sprzedawców korzystających ze zwolnienia VAT przestał się od 1 września opłacać, dlaczego?

Odpowiedź jest prosta – od 1 września zakup przez Internet np. kosmetyków, będzie objęty obowiązkowym podatkiem VAT – 23%.

Oznacza to, że jeżeli do tej pory kupowaliśmy np. kosmetyki przez Internet od sprzedawcy, który korzystał ze zwolnienia podatku VAT, to otrzymywaliśmy w przesyłce paragon bez naliczenia podatku VAT, a teraz otrzymamy paragon z naliczeniem podatku VAT 23 % – czyli za krem, który kosztował 50,00 zł  zapłacimy więcej o 11,50 zł czyli 61,50 zł.

Sprzedawca internetowy, który do tej pory korzystał ze zwolnienia VAT przestanie być już konkurencją dla pozostałych sprzedawców, gdyż zostaje on zmuszony do zrównania cen ze sprzedawcami, którzy doliczali VAT do swoich kosmetyków.

Natomiast dla konsumenta będzie korzystniej kupować kosmetyki stacjonarnie od sprzedawcy, który nadal może korzystać ze zwolnienia z podatku VAT.

 

Jeżeli nie jesteś pewny czy zmiana dotyczy właśnie Ciebie, skontaktuj się z nami.  

 

Milena Grochowska

    SKONTAKUJ SIĘ Z NAMI


    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu kontaktu z Administratorem poprzez formularz kontaktowy na zasadach określonych w Polityce Prywatności