Rozwój sieci komputerowej czy usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych (PKWiU: 62.01.12.0), niepowiązane z programowaniem, podlegają stawce ryczałtowej w wysokości 8,5%. Podobnie jak usługi związane z efektami wizualnymi, projektowaniem graficznym stron WWW, animacją czy postprodukcja wideo. 

W branży IT obowiązują 3 stawki ryczałtowe i to podatnik musi wybrać właściwą. 

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

15% przychodów ze świadczenia m.in. usług:

–  reprodukcji komputerowych nośników informacji (PKWiU 18.20.30.0),

– licencyjnych związanych m.in. z: nabywaniem praw do korzystania z gier komputerowych (PKWiU 58.21.40.0) albo nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych (PKWiU 58.29.50.0),

– przetwarzania danych (PKWiU ex 63.11.1), 

– przesyłania strumieni wideo i audio przez Internet (odpowiednio: PKWiU 59.11.25.0 i PKWiU 59.20.36.0) 

– pozostałych w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 63.99).

12% przychodów ze świadczenia usług:

– związanych z wydawaniem: pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie online; pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1); pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),

– oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie online,

– związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

8,5% przychodów z działalności usługowej, o ile dana usługa nie jest opodatkowana inną stawką ryczałtową, czyli z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 1–4 oraz 6–8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Art. 12 ust. 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym wskazuje, że jeśli podatnik prowadzi działalność, z której przychody są opodatkowane różnymi stawkami określonymi w ust. 1, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ustala się według stawki właściwej dla przychodów z każdego rodzaju działalności, pod warunkiem że ewidencja przychodów jest prowadzona w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju działalności. 

A co jeśli podatnik, o którym mowa wyżej, nie prowadzi ewidencji w sposób zapewniający ustalenie przychodów dla każdego rodzaju działalności? 

Wówczas ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów, z tym że w przypadku osiągania również przychodów, o których mowa w:

1) ust. 1 pkt 1 – ryczałt wynosi 17%;

2) ust. 1 pkt 2, ryczałt wynosi 15%;

2a) ust. 1 pkt 2a, ryczałt wynosi 14%;

2b) ust. 1 pkt 2b, ryczałt wynosi 12%;

3) ust. 1 pkt 3, ryczałt wynosi 10%;

4) ust. 1 pkt 4, ryczałt wynosi 12,5%.

Stawka 8,5% ryczałtu jest więc właściwa dla tych usług, które nie zostały przypisane do innych stawek ryczałtu – i dotyczy to także usług z branży IT.

 

© Gotard Biuro Rachunkowe. Tekst jest chroniony prawami autorskimi, wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu wyłącznie za zgodą Gotard Biura Rachunkowego.