Stawki ryczałtu w branży IT

Rozwój sieci komputerowej czy usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych (PKWiU: 62.01.12.0), niepowiązane z programowaniem, podlegają stawce ryczałtowej w wysokości 8,5%. Podobnie jak usługi związane z...

Polski Ład: jak obliczyć składkę zdrowotną

Składki ZUS za luty 2022 roku płacimy już według nowych zasad zgodnie z przepisami Polskiego Ładu. Nowy termin zapłaty składek dla działalności gospodarczych to 20. dzień miesiąca.  Zgodnie z nowymi przepisami każda osoba prowadząca działalność gospodarczą będzie...