Polski Ład wprowadza rewolucję w podatkach, a to oznacza, że przedsiębiorców czekają decyzje choćby dotyczące tego, jaką formę rozliczania podatkowego wybrać od 2022 roku. Kto i kiedy może na Polskim Ładzie skorzystać lub nie stracić? Gotard Biuro Rachunkowe wraz ze specjalistami od prawa podatkowego podpowiada przedsiębiorcom, jak będą kształtowały się ich obciążenia publiczno-prawne po wprowadzeniu Nowego Ładu.

Jak się rozliczać?

Pierwszą z decyzji, z którą muszą się zmierzyć przedsiębiorcy – zarówno dużych firm, jak i mikroprzedsiębiorstw – dotyczy formy rozliczania podatku. 

Prowadzący działalność gospodarczą mają 3 możliwości: 

 • skalę podatkową, czyli opodatkowanie na zasadach ogólnych (17% lub 32%, wysoka kwota wolna, 9% składki zdrowotnej, ulga dla klasy średniej)
 • tzw. podatek liniowy (19%, brak kwoty wolnej, 4,9% składki zdrowotnej) 
 • ryczałt ewidencjonowany (2–17% podatku od przychodu, przeważnie 500 zł składki zdrowotnej).

Zanim zabierzemy się do wyliczania, ważne, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, na jakim poziomie w 2022 roku planujmy przychód i jakie planujemy koszty oraz uwzględnić specyfikę obliczania składki zdrowotnej. 

Zmiany w podatkach od 2022 roku 

Najważniejsze zmiany, które wprowadza Polski Ład w podatku dochodowym: 

 • Kwota wolna od podatku podwyższona do 30 000 zł brutto w przypadku  opodatkowania na zasadach ogólnych. 
 • Drugi próg podatkowy obowiązywać będzie od 120 000 zł brutto w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych (do tej pory drugi próg wynosił 85 000 brutto)
 • Polski Ład wprowadza ulgę podatkową, którą rząd nazywa „ulgą dla klasy średniej”, która ma zrekompensować wzrost składki zdrowotnej. Ulga podatkowa obowiązywać będzie przy dochodach rocznych między 68 412 – 133 692 zł brutto i obliczana jest na podstawie wzoru matematycznego. 

Progi podatkowe obowiązujące w 2022 roku po zmianach w Polskim Ładzie na skali podatkowej w następujących podziałach:

 1. Podatku nie płacimy – do 30 000 zł dochodu 
 2. do 120 000 zł dochodu płacimy 17% x 30 000 = 5100 ( kwota wolna od podatku) czyli podatek w wysokości 15 300 zł
 3. Powyżej 120 000 zł dochodu płacimy 32% podatku nadwyżki (do 120 000 zł płacisz 17%, a od pozostałej części powyżej – 32% minus kwota wolna 5100 zł)
 4. Powyżej 1 000 000 zł dochodu płacimy tzw. daninę solidarnościową 4% od nadwyżki 

Wyższa składka zdrowotna

To właśnie wyższa składka zdrowotna jest kluczową zmianą, która pociąga za sobą kolejne w Polskim Ładzie. 

 • Do tej pory każdy mógł odliczyć składkę zdrowotną od podatku, teraz takiej możliwości nie będzie. 
 • Nowe termin zapłaty składek ZUS: do 5. – sektor budżetowy, do 15. – właściciele spółek, do 20. – pozostali.

Jak wygląda wysokość składek zdrowotnych w przypadku poszczególnych opcji? 

Opodatkowanie na zasadach ogólnych:  
 • 9% od dochodu, przy wygenerowaniu straty albo dochodu na poziomie minimalnego wynagrodzenia będzie minimalna składka zdrowotna (w przyszłym roku 271 zł, tj. 9% minimalnego wynagrodzenia, które w 2022 wynosić będzie 3010,00 zł brutto). 
Podatek liniowy: 
 • 4,9% od dochodu, przy wygenerowaniu straty będzie minimalna składka zdrowotna (w przyszłym roku 271 zł, tj. 9% minimalnego wynagrodzenia).
Ryczałt

Tu obowiązują 3 progi, bo zgodnie z Polskim Ładem składka zdrowotna dla przedsiębiorców rozliczających podatek ryczałtem będzie uzależniona zarówno od przychodów, jak i średniej pensji według GUS. Doprecyzowując, chodzi tu o przychody co do zasady pomniejszone o składki społeczne ZUS, jeżeli nie zostały one zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub odliczone od dochodu na podstawie ustawy o podatku dochodowym PIT.

 • Przychody do 60 000 zł rocznie – 9% * 60% przeciętnego wynagrodzenia (na dziś to około 316 zł)
 • Przychody do 300 000 zł rocznie – 9% * 100% przeciętnego wynagrodzenia (na dziś to około 526,67 zł)
 • Powyżej 300.000 zł rocznie – 9% * 180% przeciętnego wynagrodzenia (na dziś około to 948,00 zł)

Przeciętne wynagrodzenie potrzebne do wyliczenia kwoty składki zdrowotnej dla ryczałtowców to, te które będzie ogłoszone za IV kwartał roku 2021 przez GUS.

Jeszcze w styczniu 2022 r. podstawa składki zdrowotnej będzie ustalana na dotychczasowych zasadach. Nowe zaczną obowiązywać 1 lutego 2022 r.

Zwrot nadpłaconych składek tylko na wniosek 

Będzie także roczna korekta rozliczeń składek ZUS.

Korekta  skutkująca nadpłatą będzie możliwa tylko na wniosek płatnika. Wniosek musi być złożony wyłącznie w formie elektronicznej w terminie do 30 maja, inaczej pozostanie on nierozpoznany. Zwrot nadpłaty nastąpi do 30 lipca pod warunkiem, że przedsiębiorca nie ma zaległości w ZUS.

Nie będzie możliwy zwrot nadpłaconej ewentualnie składki jeśli wniosek złożymy po terminie. 

W przypadku, gdy z korekty rocznej ZUUS rozliczającej składki wyniknie dopłat płatnik składek będzie zobowiązany dokonać dopłaty składek ZUS.

Dla kogo opłacalny ryczałt?

W związku ze wzrostem składki zdrowotnej niemal każdy z przedsiębiorców zastanawia się, czy w 2022 r. nie przejść na ryczałt. Czas na taką decyzję mają do 21 lutego 2022 r.

Potrzebujesz indywidualnej analizy, umów się z nami na wizytę kontakt@gotard.pl

© Gotard Biuro Rachunkowe. Tekst jest chroniony prawami autorskimi, wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu wyłącznie za zgodą Gotard Biura Rachunkowego.